اعضای_بدن (۷ تصویر)

. #جرم #مجرم #مجازات #زندان #زندانی #حبس #وکیل #موسسه_حقوقی ...

. #جرم #مجرم #مجازات #زندان #زندانی #حبس #وکیل #موسسه_حقوقی ...

#جرم #مجرم #مجازات #جزا #وکیل #موسسه_حقوقی #دیه #قصاص #بویای...

#جرم #مجرم #مجازات #جزا #وکیل #موسسه_حقوقی #دیه #قصاص #بویای...

#دیه #ایران #اسلام #دولت #ارش #اعضای_بدن #وکیل #موسسه_حقوقی‐...

#دیه #ایران #اسلام #دولت #ارش #اعضای_بدن #وکیل #موسسه_حقوقی‐...

:small_orange_diamond:️کسی که عمدا صدمه‌ای بر یکی از #اعضای_...
۱

:small_orange_diamond:️کسی که عمدا صدمه‌ای بر یکی از #اعضای_...

:heavy_check_mark:اگر کسی با یک #ضربه_عمدی، موجب صدمات متعدد...

:heavy_check_mark:اگر کسی با یک #ضربه_عمدی، موجب صدمات متعدد...

:heavy_check_mark:اگر کسی با یک #ضربه_عمدی، موجب صدمات متعدد...

:heavy_check_mark:اگر کسی با یک #ضربه_عمدی، موجب صدمات متعدد...

سایت تفریحی فاندل:پدری در افریقا به خاطر خرافات دست پسرش را ...
۲

سایت تفریحی فاندل:پدری در افریقا به خاطر خرافات دست پسرش را ...