اطاعت_از_رهبری (۶ تصویر)

:white_heavy_check_mark:  امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قد...

:white_heavy_check_mark: امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قد...

:white_heavy_check_mark: امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قدر...

:white_heavy_check_mark: امام خامنه ای فرمودند :چیزی که #قدر...

‏میگن #مهدی_ترابی موشک نقطه زن زده وسط اردوگاه برعندازادستمر...
۲

‏میگن #مهدی_ترابی موشک نقطه زن زده وسط اردوگاه برعندازادستمر...

شهید سید مرتضی آوینی:حزب الله اهل ولایت است و #اهل_ولایت_بود...

شهید سید مرتضی آوینی:حزب الله اهل ولایت است و #اهل_ولایت_بود...

digikala