اضافی (۱۰ تصویر)

همه فقط بدرد این میخورن که ساعات #اضافی زندگیتو باهاشون بگزر...

همه فقط بدرد این میخورن که ساعات #اضافی زندگیتو باهاشون بگزر...

زمانی که  تمام #دغدغه بعضی ها این شد که چرا #استخر ها #مختلط...
۱۳

زمانی که  تمام #دغدغه بعضی ها این شد که چرا #استخر ها #مختلط...

#اضافی

#اضافی

#اضافی
۲۳

#اضافی

همیشه اضافی بودم....
#اضافی ام :( همیــــشع....
۲

همیشه اضافی بودم.... #اضافی ام :( همیــــشع....

حکایت این جماعت، حکایت جالبی است. اورانیوم غنی‌شده را دور می...

حکایت این جماعت، حکایت جالبی است. اورانیوم غنی‌شده را دور می...

#خدایا بعضی وقت ها #حس میکنم#اضافی ام#واقعا همین طوره
۱

#خدایا بعضی وقت ها #حس میکنم#اضافی ام#واقعا همین طوره