اصرار (۲۵ تصویر)

چرا...#برجام_2#اصرار  حمایت کنید            #تکس...

چرا...#برجام_2#اصرار حمایت کنید #تکس...

من که دارم می‌روم...
۱۶

من که دارم می‌روم...

چهار

چهار

ایمان_زمان_ظهورپرسش❔این که در روایاتی آمده است که اگر کسی تا...

ایمان_زمان_ظهورپرسش❔این که در روایاتی آمده است که اگر کسی تا...

وقتےیـ نفر #اصرار دارهـ کع بپرهـ توو یع استخر خالے.. تو تا ی...
۹۳

وقتےیـ نفر #اصرار دارهـ کع بپرهـ توو یع استخر خالے.. تو تا ی...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🔷 #سهل انگاری در مواجهه #منطقی با #بد‌ح...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀🔷 #سهل انگاری در مواجهه #منطقی با #بد‌ح...

یاالله #رنگ #گناه #شادمان #اصرار #خوشحال #شرمند #شنیدن #گورس...

یاالله #رنگ #گناه #شادمان #اصرار #خوشحال #شرمند #شنیدن #گورس...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

ایشان روحانی تبلیغی تیپ #فاطمیون بود و وظیفه انجام کارهای تب...
۵

ایشان روحانی تبلیغی تیپ #فاطمیون بود و وظیفه انجام کارهای تب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#عیدتون#مبارک....:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:#عید#د...

#عیدتون#مبارک....:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:#عید#د...

| آمدنیوز و دروغ شاخدار بدل رهبری؛ یادداشت یک استاد ارتباطات...

| آمدنیوز و دروغ شاخدار بدل رهبری؛ یادداشت یک استاد ارتباطات...

مرد و #غیرتش:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::flexed_bic...
۵

مرد و #غیرتش:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::flexed_bic...

پیامبر اکرم(ص): چهار چیز در گناه وجود دارد که از خود #گناه ب...

پیامبر اکرم(ص): چهار چیز در گناه وجود دارد که از خود #گناه ب...

:fallen_leaf:ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺍﺯ #ﻓﺸﺎﺭﻋﺼﺒﯽ ﺭﻧﺞ میﺑﺮﺩ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿ...

:fallen_leaf:ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺍﺯ #ﻓﺸﺎﺭﻋﺼﺒﯽ ﺭﻧﺞ میﺑﺮﺩ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿ...

#تاریخ_تکرار_میشود و چه غم ناک است تکراراین تاریخ ....  #سید...
۱

#تاریخ_تکرار_میشود و چه غم ناک است تکراراین تاریخ ....  #سید...