اشپیگل (۷ تصویر)

‍ ■ سخنان برخی از بزرگان در مورد #زرتشت، خردمند برجسته ایران...

‍ ■ سخنان برخی از بزرگان در مورد #زرتشت، خردمند برجسته ایران...

:postbox:تا حالا دقت کردین...:white_check_mark:یه عده ای از ...

:postbox:تا حالا دقت کردین...:white_check_mark:یه عده ای از ...

:police_cars_revolving_light: پاسخ #ترامپ به #هرزگی جناب #ظر...

:police_cars_revolving_light: پاسخ #ترامپ به #هرزگی جناب #ظر...

پاسخ #ترامپ به #هرزگی جناب #ظریف .. وزیرخارجه بی غیرت و بی ش...
۲

پاسخ #ترامپ به #هرزگی جناب #ظریف .. وزیرخارجه بی غیرت و بی ش...

:police_cars_revolving_light:پاسخ #ترامپ به #هرزگی جناب #ظری...
۱

:police_cars_revolving_light:پاسخ #ترامپ به #هرزگی جناب #ظری...

:police_cars_revolving_light:پاسخ #ترامپ به #هرزگی جناب #ظری...
۶

:police_cars_revolving_light:پاسخ #ترامپ به #هرزگی جناب #ظری...

ابوبکر البغدادی رو از روی #شورتش پیدا کردن!:down-pointing_re...
۲

ابوبکر البغدادی رو از روی #شورتش پیدا کردن!:down-pointing_re...