اشرافیت_سالاری (۱ تصویر)

:large_red_circle:آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟:large_r...

:large_red_circle:آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟:large_r...