اشخاص (۹ تصویر)

#شیری #گرسنه از میان تپه‌های کوهستان بیرون پرید.و گاوی را از...
عکس بلند
۱۶

#شیری #گرسنه از میان تپه‌های کوهستان بیرون پرید.و گاوی را از...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#بانو دای همسر لی کانگ، یکی از #اشخاص مهم در سلسله هان #غربی...

#بانو دای همسر لی کانگ، یکی از #اشخاص مهم در سلسله هان #غربی...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

الی این انت ذاهب بی یاقطار #الحیاةاعدنی الی #الوراء ...........

الی این انت ذاهب بی یاقطار #الحیاةاعدنی الی #الوراء ...........

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

ارزش‌ها را بشناس و #اشخاص را با ارزش‌ها بسنج؛ حمایت‌ها باید ...

ارزش‌ها را بشناس و #اشخاص را با ارزش‌ها بسنج؛ حمایت‌ها باید ...

#زیارت_عاشورا زیارت حب و بغض ها است. بغض از بدی و بدکارهای ع...

#زیارت_عاشورا زیارت حب و بغض ها است. بغض از بدی و بدکارهای ع...

مردم را با ذکر منافع و مفاسد به دستورات اسلامی بخوانیم نه فق...
۳

مردم را با ذکر منافع و مفاسد به دستورات اسلامی بخوانیم نه فق...

digikala