اسکندر (۱۰۲ تصویر)

🔴 چهره‌های تاریخی رو از روی مجسمه‌هاشون به‌ روزرسانی کردند.1...

🔴 چهره‌های تاریخی رو از روی مجسمه‌هاشون به‌ روزرسانی کردند.1...

#مهم #مهمیه چنل تازه تاسیس کردیم مخصوص شما آرمی ها تویی تلگر...
۳

#مهم #مهمیه چنل تازه تاسیس کردیم مخصوص شما آرمی ها تویی تلگر...

#عمارت_ابر #پارت۲۷آیون به سمت کوهستان ماه راه افتادیم با این...
۶

#عمارت_ابر #پارت۲۷آیون به سمت کوهستان ماه راه افتادیم با این...

🔶 سریال #پایتخت6 و یک نکته درباره #ارسطو و #اسکندر..   #پایت...
۱

🔶 سریال #پایتخت6 و یک نکته درباره #ارسطو و #اسکندر.. #پایت...

#عمارت_ابر #پارت۲۶جونگ کوک دنبالش کرد تارسید بهش تهیونگ لباس...
۶

#عمارت_ابر #پارت۲۶جونگ کوک دنبالش کرد تارسید بهش تهیونگ لباس...

#عمارت_ابر #پارت۲۵(پسرا)جونگ کوک:هیع تهیونگاااا بیا اینجا بب...
۳

#عمارت_ابر #پارت۲۵(پسرا)جونگ کوک:هیع تهیونگاااا بیا اینجا بب...

#عمارت_ابر #پارت۲۴لیسا:جنی کارت امروز عالی بودش جنی:خیل خوب ...
۷

#عمارت_ابر #پارت۲۴لیسا:جنی کارت امروز عالی بودش جنی:خیل خوب ...

#عمارت_ابر #پارت۲۳(دخترا)جنی:میگم چرا طلسم محافظ گذاشتنکه صد...
۱۱

#عمارت_ابر #پارت۲۳(دخترا)جنی:میگم چرا طلسم محافظ گذاشتنکه صد...

رو به میهن پشت به دشمن، هرگز اجازه ندهید به تمدن 7 هزار ساله...
۴

رو به میهن پشت به دشمن، هرگز اجازه ندهید به تمدن 7 هزار ساله...

#پارتیان از فرهنگ #غرب و #یونان متأثر بودند چرا که حضور دو س...

#پارتیان از فرهنگ #غرب و #یونان متأثر بودند چرا که حضور دو س...

#the_backward_harsh_world #پارت35خوشم اومد گردنش حساسه بیشتر...
۵

#the_backward_harsh_world #پارت35خوشم اومد گردنش حساسه بیشتر...

#the_backward_harsh_world #پارت35سورن
چان:خوب گیر آوردم جایی...
۴

#the_backward_harsh_world #پارت35سورن چان:خوب گیر آوردم جایی...

#عمارت_ابر #پارت۲۲آهنگ فیک هم داخلشه  #آهنگ_فیکجیسو تهیونگ:ط...
۸

#عمارت_ابر #پارت۲۲آهنگ فیک هم داخلشه #آهنگ_فیکجیسو تهیونگ:ط...

#عمارت_ابر #پارت۲۱جیسو شکلش رو کشیدم از خوبی من اینه که خدا ...
۶

#عمارت_ابر #پارت۲۱جیسو شکلش رو کشیدم از خوبی من اینه که خدا ...

#عمارت_ابر #پارت۲۰کمرش رو گرفته بود جیسو:زامبی بود اونجا معل...
۶

#عمارت_ابر #پارت۲۰کمرش رو گرفته بود جیسو:زامبی بود اونجا معل...

#the_backward_harsh_world #پارت34یویی
گردنمو تاب دادم آخ خدا...
۵

#the_backward_harsh_world #پارت34یویی گردنمو تاب دادم آخ خدا...

#the_backward_harsh_world #پارت33جیمین:چی رو فهمیدی
من:گذشته...
۵

#the_backward_harsh_world #پارت33جیمین:چی رو فهمیدی من:گذشته...

#عمارت_ابر #پارت۱۸استاد قرمز شده بود جنی هم
نمیتونست در براب...
۲

#عمارت_ابر #پارت۱۸استاد قرمز شده بود جنی هم نمیتونست در براب...

#عمارت_ابر #پارت۱۷(دخترا،)
لیسا دستی به لباسش کشید و گل
سرش ...
۶

#عمارت_ابر #پارت۱۷(دخترا،) لیسا دستی به لباسش کشید و گل سرش ...