اسناد (۳۸ تصویر)

. #سند #امضا #اسناد #مهر #مستند. #وکیل #وکیل_آنلاین #وکیل_ک...

. #سند #امضا #اسناد #مهر #مستند. #وکیل #وکیل_آنلاین #وکیل_ک...

.در مورد تعارض میان #اسناد مالکیت، سندی که زودتر ثبت شده باش...

.در مورد تعارض میان #اسناد مالکیت، سندی که زودتر ثبت شده باش...

.:scales: صدور #سند مالکیت #خودرو در صلاحیت #پلیس نیستبه گزا...
۱

.:scales: صدور #سند مالکیت #خودرو در صلاحیت #پلیس نیستبه گزا...

. #سند #خریدار #فروشنده #وکیل #موسسه_حقوقی #اسناد #سند_رسمی ...

. #سند #خریدار #فروشنده #وکیل #موسسه_حقوقی #اسناد #سند_رسمی ...

#اسناد #سند #وکیل #موسسه_حقوقی #امضاء #سردفتر #بی_سواد #معلو...

#اسناد #سند #وکیل #موسسه_حقوقی #امضاء #سردفتر #بی_سواد #معلو...

#سند #اسناد #دفتر_اسناد_رسمی #شاهد #بیع #مبیع #خرید #فروش #خ...

#سند #اسناد #دفتر_اسناد_رسمی #شاهد #بیع #مبیع #خرید #فروش #خ...

#ملک #مالک #املاک #خرید #فروش #بیع #مبیع #خریدار #فروشنده #خ...

#ملک #مالک #املاک #خرید #فروش #بیع #مبیع #خریدار #فروشنده #خ...

#ملک #مالک #خرید #فروش #خرید_و_فروش #معامله #املاک #بیع #وکی...

#ملک #مالک #خرید #فروش #خرید_و_فروش #معامله #املاک #بیع #وکی...

:small_blue_diamond:️اگر #محجور دارای #مال_غیرمنقول باشد، بر...
۱

:small_blue_diamond:️اگر #محجور دارای #مال_غیرمنقول باشد، بر...

برای #تنظیم_دادخواست باید به این نکات توجه کرد::small_blue_d...

برای #تنظیم_دادخواست باید به این نکات توجه کرد::small_blue_d...

امام جعفرصادق(علیه‌السلام) فرمودند::black_small_square:️...ل...

امام جعفرصادق(علیه‌السلام) فرمودند::black_small_square:️...ل...

تو رفته بودی و شب بود و آسمان، بی‌ماهبه عزت و شرف لا اله لا ...
۱

تو رفته بودی و شب بود و آسمان، بی‌ماهبه عزت و شرف لا اله لا ...

عجل الله فرج مادرمان رفت ز دستگرد غم بر سر و روی همه‌ی شهر ن...

عجل الله فرج مادرمان رفت ز دستگرد غم بر سر و روی همه‌ی شهر ن...

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیممامور برای خدمت زهرائیمروزی که ...

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیممامور برای خدمت زهرائیمروزی که ...

:black_medium_small_square:️ ای گل یاسم که در گلزار پرپر گشت...

:black_medium_small_square:️ ای گل یاسم که در گلزار پرپر گشت...

هم سپر میشد برایم،هم زره هم ذوالفقاربا وجود فاطمه،شمشیر می خ...
۱

هم سپر میشد برایم،هم زره هم ذوالفقاربا وجود فاطمه،شمشیر می خ...

مصادیق اهل سنت2-شهرستانی در «الملل والنحل» جلد اول،صفحه57،چا...
۱

مصادیق اهل سنت2-شهرستانی در «الملل والنحل» جلد اول،صفحه57،چا...

مصادیق اهل سنتشهادت حضرت محسن بن علی علیه السلامیکی از جنایا...
۱

مصادیق اهل سنتشهادت حضرت محسن بن علی علیه السلامیکی از جنایا...

مصادیق اهل سنت10-ابن ابی الحدید معتزلی(متوفای 455ه.ق) در«شرح...

مصادیق اهل سنت10-ابن ابی الحدید معتزلی(متوفای 455ه.ق) در«شرح...

مصادیق اهل سنت6-مسعودی(متوفای346 ه.ق) در «اثبات الوصیه» صفحه...
۷

مصادیق اهل سنت6-مسعودی(متوفای346 ه.ق) در «اثبات الوصیه» صفحه...