اسرائیل_به_فارسی (۲ تصویر)

واقعا #چرا ؟! #رژیم_صهیونیستی که ادعا میکنی " #دوست مردم ایر...

واقعا #چرا ؟! #رژیم_صهیونیستی که ادعا میکنی " #دوست مردم ایر...

قابل توجه کسانی که شعار " #کاخ_سفید_را_حسینیه_میکنیم " به سخ...

قابل توجه کسانی که شعار " #کاخ_سفید_را_حسینیه_میکنیم " به سخ...