استیو_تولتز (۸۸ تصویر)

#Diyare_kurdساده است زندگی مطابق نظر دنیا،ساده است در انزوا ...

#Diyare_kurdساده است زندگی مطابق نظر دنیا،ساده است در انزوا ...

#Diyare_kurdاحساس می کنم یه جای زندگیم راه رو غلط رفتم ولی ا...
۲

#Diyare_kurdاحساس می کنم یه جای زندگیم راه رو غلط رفتم ولی ا...

اگه فهمیدی مسیر رو اشتباه رفتی،هیچ وقت برای برگشت دیر نیست.ح...

اگه فهمیدی مسیر رو اشتباه رفتی،هیچ وقت برای برگشت دیر نیست.ح...

تنها کاری که ازم بر می آمد این بود که مشت گره کرده ام را تکا...
۶

تنها کاری که ازم بر می آمد این بود که مشت گره کرده ام را تکا...

#Diyare_kurd-عاشق شو جسپر! هیچ لذتی بالاتر از عشق نیست+لذت؟ ...

#Diyare_kurd-عاشق شو جسپر! هیچ لذتی بالاتر از عشق نیست+لذت؟ ...

هیچ وقت نمی‌شنوید ورزشکاری در حادثه ای فجیع حس بویایی‌اش را ...

هیچ وقت نمی‌شنوید ورزشکاری در حادثه ای فجیع حس بویایی‌اش را ...

#Diyare_kurdوقتی بچه هستی برای این که پیرو جمع نباشی با این ...

#Diyare_kurdوقتی بچه هستی برای این که پیرو جمع نباشی با این ...

خنده داره که باید برای دکتر و وکیل شدن آموزش ببینین ولی برای...
۱

خنده داره که باید برای دکتر و وکیل شدن آموزش ببینین ولی برای...

#چخوف اعتقاد داشت اگه به آدمها نشون بدی چجور موجودی هستن بهت...

#چخوف اعتقاد داشت اگه به آدمها نشون بدی چجور موجودی هستن بهت...

من انسانممن تاریخ مصرف دارم .من میمیرم ،من فاسد می‌شوم ،من ن...

من انسانممن تاریخ مصرف دارم .من میمیرم ،من فاسد می‌شوم ،من ن...

فكر میكنم تنها دليل اين كه دوستم دارد اين است كه در دسترس‌اش...
۳

فكر میكنم تنها دليل اين كه دوستم دارد اين است كه در دسترس‌اش...

این عادتِ احمقانه را دارم که فکر کنم همه چیز بهتر می شود، حت...

این عادتِ احمقانه را دارم که فکر کنم همه چیز بهتر می شود، حت...

صادقانه‌ترین و شفاف‌ترین یادداشت خودکشی‌ که خوانده‌ام ,مال ج...
۲

صادقانه‌ترین و شفاف‌ترین یادداشت خودکشی‌ که خوانده‌ام ,مال ج...

اگه فهمیدی مسیرو اشتباه رفتی زود برگرد حتی اگه برگشتن ده ها ...
۱

اگه فهمیدی مسیرو اشتباه رفتی زود برگرد حتی اگه برگشتن ده ها ...