استحاله_فرهنگی (۵ تصویر)

#استحاله_فرهنگی#تجویز_رقص_دسته_جمعی😳#مطالبه_از_صداوسیما😡⚠️تو...
۳

#استحاله_فرهنگی#تجویز_رقص_دسته_جمعی😳#مطالبه_از_صداوسیما😡⚠️تو...

نقش توطئه و تهاجم فرهنگی استعمارگران در شیوع بی‌حجابی و بی‌ب...
۲

نقش توطئه و تهاجم فرهنگی استعمارگران در شیوع بی‌حجابی و بی‌ب...

چطور از هشدار #شبیخون، به #ولنگاری فرهنگی رسیدیم؟

#انقلاب_ا...
۱

چطور از هشدار #شبیخون، به #ولنگاری فرهنگی رسیدیم؟ #انقلاب_ا...

آدمـی گَـر نَمیرَد، ز دست این قـوم معجـزه ها خواهـد دیـد!!
ج...
۵

آدمـی گَـر نَمیرَد، ز دست این قـوم معجـزه ها خواهـد دیـد!! ج...

¤ #سیدعلی_خمینی"با #تمدن_غرب همان کاری راکنیم، که آنها باتمد...

¤ #سیدعلی_خمینی"با #تمدن_غرب همان کاری راکنیم، که آنها باتمد...

digikala