استبداد (۲۴ تصویر)

۲۵ آذر ۱۳۰۴ روز به سلطنت نشستن رضاخانرضا دوزاری، رضا شصت تیر...

۲۵ آذر ۱۳۰۴ روز به سلطنت نشستن رضاخانرضا دوزاری، رضا شصت تیر...

🔴فریادهای مدرس، برقی در آسمانِ تاریک و ظلمانی♦️امام خامنه ای...

🔴فریادهای مدرس، برقی در آسمانِ تاریک و ظلمانی♦️امام خامنه ای...

آنها همه چیز را بی ارزش کردند تا بتوانند همه چیز را تصاحب کن...
۱

آنها همه چیز را بی ارزش کردند تا بتوانند همه چیز را تصاحب کن...

#خانیسمی#کوپیولیسم#استبداد
۲

#خانیسمی#کوپیولیسم#استبداد

#استبداد #دیکتاتوری#قداست_زدایی_پهلوی #قضاوت_با_خودتون #پهلو...
۲

#استبداد #دیکتاتوری#قداست_زدایی_پهلوی #قضاوت_با_خودتون #پهلو...

#ببینید🔴 #همه به مقام انسانیت رسیدیم 😐#آموزش #حقارت #استبداد...
۱۰

#ببینید🔴 #همه به مقام انسانیت رسیدیم 😐#آموزش #حقارت #استبداد...

استبداد و نابودی دیگری معنابخشپل ریکور معتقد بود یکی از مهمت...

استبداد و نابودی دیگری معنابخشپل ریکور معتقد بود یکی از مهمت...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

فریادهای مدرس، برقی در آسمانِ تاریک و ظلمانی:black_diamond_s...
۱

فریادهای مدرس، برقی در آسمانِ تاریک و ظلمانی:black_diamond_s...

مردن
فقط با مرگ؛ اتفاق نمے افتـد
مردن ... گاهے همین زندگے اس...

مردن فقط با مرگ؛ اتفاق نمے افتـد مردن ... گاهے همین زندگے اس...

واکنش توئیتری وزیر ارتباطات به تحریم آمریکا: من به حمایت از ...
۷

واکنش توئیتری وزیر ارتباطات به تحریم آمریکا: من به حمایت از ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

تحمل گرسنگی یکی از وظایف وطن پرستی افراد شد. بیلبوردها با شع...

تحمل گرسنگی یکی از وظایف وطن پرستی افراد شد. بیلبوردها با شع...

نمی‌دانم چه کسی #وطن را فروخت...اما دیدم چه کسی تاوانش را دا...

نمی‌دانم چه کسی #وطن را فروخت...اما دیدم چه کسی تاوانش را دا...

به نام خدا..مرثیه ای کوتاه در سوگ برنامه نویسی در دولت یازده...
۲

به نام خدا..مرثیه ای کوتاه در سوگ برنامه نویسی در دولت یازده...

#ولایت_مطلقه_فقیه یعنی #پدر!پدری مهربان که با حدود اختیارآتی...
۱

#ولایت_مطلقه_فقیه یعنی #پدر!پدری مهربان که با حدود اختیارآتی...

digikala