استارتاپ_ویکند_مشهد (۷ تصویر)

مربیان در حال رفع مشکلات گروه ها  - استارتاپ ویکند مشهد
 سیب...

مربیان در حال رفع مشکلات گروه ها - استارتاپ ویکند مشهد سیب...

مربیان در حال رفع مشکلات گروه ها  - استارتاپ ویکند مشهد
 سیب...
۳

مربیان در حال رفع مشکلات گروه ها - استارتاپ ویکند مشهد سیب...

هتل هما (هایت) مشهد - محل برگزاری استارتاپ ویکند مشهد
 سیبل ...
۱

هتل هما (هایت) مشهد - محل برگزاری استارتاپ ویکند مشهد سیبل ...

سلفی بگیرید - جایزه ببرید

استارتاپ ویکند مشهد
#استارت_آپ #ر...

سلفی بگیرید - جایزه ببرید استارتاپ ویکند مشهد #استارت_آپ #ر...

با حضور مجری توانمند : آرش سروری

شروع یک گردشگری ماجراجویان...

با حضور مجری توانمند : آرش سروری شروع یک گردشگری ماجراجویان...

شروع یک گردشگری ماجراجویانه ...

مشهد میزبان بزرگترین رویداد...

شروع یک گردشگری ماجراجویانه ... مشهد میزبان بزرگترین رویداد...

شروع یک گردشگری ماجراجویانه ...

مشهد میزبان بزرگترین رویداد...

شروع یک گردشگری ماجراجویانه ... مشهد میزبان بزرگترین رویداد...

digikala