استاد (۴۳۷ تصویر)

بلا نسبت پزشک های باوجدان...

بلا نسبت پزشک های باوجدان...

در دل بینوای منعشق تو چنگ میزند ...!#هوشنگ_ابتهاج #استاد
۱۹

در دل بینوای منعشق تو چنگ میزند ...!#هوشنگ_ابتهاج #استاد

رائفی پور طنز

رائفی پور طنز

کپشن مهممممم
۲۱

کپشن مهممممم

#استاد آواز ایران#شهرام ناظری#
۱

#استاد آواز ایران#شهرام ناظری#

گر مرا #ترک کنی من زغمت می سوزمآسمان را به #زمين جان خودت می...

گر مرا #ترک کنی من زغمت می سوزمآسمان را به #زمين جان خودت می...

سر کلاس استاد از دانشجویان پرسید:+ این روزها #شهدای زیادی رو...

سر کلاس استاد از دانشجویان پرسید:+ این روزها #شهدای زیادی رو...

..⚄ آیا قواعد زبان عربی را یک ایرانی نوشت؟ #تریاک_اصل_هخامنش...
۲۹

..⚄ آیا قواعد زبان عربی را یک ایرانی نوشت؟ #تریاک_اصل_هخامنش...

حقایقی عجیب از نقش یهود در ایجاد فرقه بهائیت #استاد رائفی پو...
۸

حقایقی عجیب از نقش یهود در ایجاد فرقه بهائیت #استاد رائفی پو...

اظهار لطف به پزشک معالج پدر...
۳

اظهار لطف به پزشک معالج پدر...

#حق الناس در منزل#استاد فاطمی نیا
۲

#حق الناس در منزل#استاد فاطمی نیا

به نام خدا  ....
۵

به نام خدا ....

من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتمروز اول کآمدم دستور تا ...
۱

من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتمروز اول کآمدم دستور تا ...

یه قاعده طلایی...#استاد پناهیان

یه قاعده طلایی...#استاد پناهیان