از (۲۳۸۵ تصویر)

ما #مجازی نیستیم. ما #واقعیت هایی دور #از هم #هستیم که از #ط...
۲

ما #مجازی نیستیم. ما #واقعیت هایی دور #از هم #هستیم که از #ط...

#از این آقا قاضی عا😐⏰□آقای قاضی بعضی آدما نقش صفر رو بازی می...

#از این آقا قاضی عا😐⏰□آقای قاضی بعضی آدما نقش صفر رو بازی می...

#از این ‍آقا قاضی عا😐☼□+چرا کشتیش؟!_ببین اقای قاضی همش ک نمی...

#از این ‍آقا قاضی عا😐☼□+چرا کشتیش؟!_ببین اقای قاضی همش ک نمی...

ما #مجازی نیستیم. ما #واقعیت هایی دور #از هم #هستیم که از #ط...
۲

ما #مجازی نیستیم. ما #واقعیت هایی دور #از هم #هستیم که از #ط...

#از خودت مراقبت کن:)😻🌱💎 🌜💋✨
۲

#از خودت مراقبت کن:)😻🌱💎 🌜💋✨

#از شط خبر رسیده که سقا نیامدهماه منیر خیمه ز صحرا نیامده......

#از شط خبر رسیده که سقا نیامدهماه منیر خیمه ز صحرا نیامده......

از خدا صدا نمی رسد

از خدا صدا نمی رسد

##از یع روزی بع بهد باید حذف کنی😏💤

##از یع روزی بع بهد باید حذف کنی😏💤

#از غصه‌ها دست بکشکمی لبخند به لب‌هایت بزنپاهـایت را بـردار ...

#از غصه‌ها دست بکشکمی لبخند به لب‌هایت بزنپاهـایت را بـردار ...

زاموفیلیای بلک دوستش دارید فروش

زاموفیلیای بلک دوستش دارید فروش

💜🌼🌵 در هر عمل ناشی از ترس..نطفه شکست نهفته استتوکل کردن بخدا...
۲۴

💜🌼🌵 در هر عمل ناشی از ترس..نطفه شکست نهفته استتوکل کردن بخدا...

#از هواےِخیالِ بوسـه هایِ عصرِ آغــوشِ تو ،،،تا اوجِ آســمان...

#از هواےِخیالِ بوسـه هایِ عصرِ آغــوشِ تو ،،،تا اوجِ آســمان...

#صاده عاشقش شدم صادع عاشقم شد #دوصش داشتم دوصم داشت#وقتی اف ...
۲

#صاده عاشقش شدم صادع عاشقم شد #دوصش داشتم دوصم داشت#وقتی اف ...

#دخترای_خشن_و_پسرای_مظلوم#پارت_چهل_و_پنجم#از زبون عسلبه حد س...

#دخترای_خشن_و_پسرای_مظلوم#پارت_چهل_و_پنجم#از زبون عسلبه حد س...

خائنین حرمین

خائنین حرمین

digikala