ازهرادمی_حتی_نزدیکترینها_به_تو_هرچیزی_انتظار_میرود (۱ تصویر)

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟نمیدونی این...
۲

سردرگمی اینه که نمیدونی راهی که میری درسته یا نه؟نمیدونی این...

digikala