اریک_امانوئل_اشمیت (۲۲ تصویر)

‌‌در مقابل بی‌تفاوتی این جمع به شک افتاده بود ...من عذاب می‌...

‌‌در مقابل بی‌تفاوتی این جمع به شک افتاده بود ...من عذاب می‌...

من از تنهایی نمی‌ترسم،از فریب دادن خودم می‌ترسم.می‌ترسم به و...

من از تنهایی نمی‌ترسم،از فریب دادن خودم می‌ترسم.می‌ترسم به و...

#معرفی_کتاب #Diyare_kurdدر نیمه ی اول قرن بیستم، باغبانی بود...

#معرفی_کتاب #Diyare_kurdدر نیمه ی اول قرن بیستم، باغبانی بود...

#معرفی کتابدنیا رو آدم‌هایی که مرتکب بدی میشند خراب نمیکنند،...
۱۶

#معرفی کتابدنیا رو آدم‌هایی که مرتکب بدی میشند خراب نمیکنند،...

✔دانلود کتاب صوتی مسموم کننده✔⭕موضوع: داستان کوتاه📝نویسنده: ...

✔دانلود کتاب صوتی مسموم کننده✔⭕موضوع: داستان کوتاه📝نویسنده: ...

#معرفی_کتاب  #عشق_لرزه«عشق لرزه» نام نمایشنامه‌ای به نویسندگ...

#معرفی_کتاب #عشق_لرزه«عشق لرزه» نام نمایشنامه‌ای به نویسندگ...

زن‌ها ...فقط اونچه رو ...که در مردها زنونه‌ست می فهمن ...و م...

زن‌ها ...فقط اونچه رو ...که در مردها زنونه‌ست می فهمن ...و م...

آیا زن‌ها تصور می‌کنند مردان فقط بدلیل جاذبه‌های جنسی به سمت...
۳

آیا زن‌ها تصور می‌کنند مردان فقط بدلیل جاذبه‌های جنسی به سمت...

حتی ناسزاهایشان هم شیرین بود. غیظ و #حسادتی که بروز می دادند...
عکس بلند
۵

حتی ناسزاهایشان هم شیرین بود. غیظ و #حسادتی که بروز می دادند...

دوست دارم کتاب بخوانم دیوانه‌وار، تا تمام زندگی‌هایی را که ن...

دوست دارم کتاب بخوانم دیوانه‌وار، تا تمام زندگی‌هایی را که ن...

تو از عشق توقع داری در حالی که این عشقه که از تو توقع داره. ...

تو از عشق توقع داری در حالی که این عشقه که از تو توقع داره. ...

زندگی مثل دوچرخه‌ست. اگه نمی‌خوای تعادلت رو از دست بدی باید ...

زندگی مثل دوچرخه‌ست. اگه نمی‌خوای تعادلت رو از دست بدی باید ...

#معرفی_کتابزن ها فقط اون چه رو که در مردها زنونه‌ست می فهمن،...

#معرفی_کتابزن ها فقط اون چه رو که در مردها زنونه‌ست می فهمن،...

بی اشتهایی، از بدترین دردهاست بخصوص وقتی سیر به دنیا میاین. ...

بی اشتهایی، از بدترین دردهاست بخصوص وقتی سیر به دنیا میاین. ...

حتی ناسزاهایشان هم شیرین بود. غیظ و حسادتی که بروز می دادند،...

حتی ناسزاهایشان هم شیرین بود. غیظ و حسادتی که بروز می دادند،...

بی اشتهایی، از بدترین دردهاست بخصوص وقتی سیر به دنیا میاین. ...

بی اشتهایی، از بدترین دردهاست بخصوص وقتی سیر به دنیا میاین. ...

می‌خواستم عشق را بر خوشبختی ترجیح دهم. اما نه عشق فردی، بلکه...
۱

می‌خواستم عشق را بر خوشبختی ترجیح دهم. اما نه عشق فردی، بلکه...

آیا زن‌ها تصور می‌کنند مردان فقط به دلیل جاذبه‌های جنسی به س...
۳

آیا زن‌ها تصور می‌کنند مردان فقط به دلیل جاذبه‌های جنسی به س...