ارزشمند (۳۹ تصویر)

ناامیدی و امیدواری

ناامیدی و امیدواری

نگاه ارزشمند

نگاه ارزشمند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

به تو از دور سلام
۱

به تو از دور سلام

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#یک_قطره_اشک⁉️ یه سوالی ذهنم رو مشغول کر...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀#یک_قطره_اشک⁉️ یه سوالی ذهنم رو مشغول کر...

#BLACK#LIVES#MATTER#زندگی#انسان های سیاه پوست#ارزشمند است بی...
۲

#BLACK#LIVES#MATTER#زندگی#انسان های سیاه پوست#ارزشمند است بی...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #برنامه ریزی برای داشتن #افکار و #گف...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #برنامه ریزی برای داشتن #افکار و #گف...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #ظلم و #ستم #صفت بسیار بدی است که با...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #ظلم و #ستم #صفت بسیار بدی است که با...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #شکر #خداوند متعال را که همیشه ما را...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #شکر #خداوند متعال را که همیشه ما را...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #سالگرد #پیروزی #انقلاب_اسلامی #ای...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمدر #سالگرد #پیروزی #انقلاب_اسلامی #ای...