ادعا (۵۴ تصویر)

.ورق بزنید.داستان تخیلی اسب شاه و خلخالی.کار ما به کجا رسیده...

.ورق بزنید.داستان تخیلی اسب شاه و خلخالی.کار ما به کجا رسیده...

این روزا همه یا #آهن پرستن یا #پول پرست مهم نی #پسر لاشی باش...
۱

این روزا همه یا #آهن پرستن یا #پول پرست مهم نی #پسر لاشی باش...

🍃میخواستی یک قهرمان ملی باشی!طوری که همه ی #ایران به خوبی یا...

🍃میخواستی یک قهرمان ملی باشی!طوری که همه ی #ایران به خوبی یا...

⭕️این یعنی استاندار دوگانه، با کیلومتر ها #ادعا!
۴

⭕️این یعنی استاندار دوگانه، با کیلومتر ها #ادعا!

#شاخ #ادعا #هول #خیانت #رفیق #خاص
۱

#شاخ #ادعا #هول #خیانت #رفیق #خاص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

گمان میکردم مردم "حرف های زیبا" را می پسندند؛سال ها گذشت تا ...
۴

گمان میکردم مردم "حرف های زیبا" را می پسندند؛سال ها گذشت تا ...

بگذار بگذرد روزگاری که روز ما نیست روزگاری روز ما هم میرسد. ...
۲۵

بگذار بگذرد روزگاری که روز ما نیست روزگاری روز ما هم میرسد. ...

#10_قانون_کلی_برای_زندگی : :gem_stone:قانون یکم:به شما #جسمی...
عکس بلند
۵

#10_قانون_کلی_برای_زندگی : :gem_stone:قانون یکم:به شما #جسمی...

#ادعا :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_...
۵

#ادعا :face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_...

دوست من: عِلمت  رو بیشتر کنبعضی مواقع راحت نظر میدیم، راحت ق...

دوست من: عِلمت رو بیشتر کنبعضی مواقع راحت نظر میدیم، راحت ق...

:astonished_face::astonished_face::astonished_face::thinking...
۸

:astonished_face::astonished_face::astonished_face::thinking...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#ادعا#لاف_زن#چوب_قدرت

#ادعا#لاف_زن#چوب_قدرت