اخم (۲۲ تصویر)

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دختران را دست کم نگیرید👱🏻‍♀یک #دختر میتواند تنه...
۴

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دختران را دست کم نگیرید👱🏻‍♀یک #دختر میتواند تنه...

وقتی مامانش کنارشه میترسه نگاه کنه #خوشتیپ #بهترین #زیبا #نگ...
۵

وقتی مامانش کنارشه میترسه نگاه کنه #خوشتیپ #بهترین #زیبا #نگ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِالسلام علیک یا فاطمه ال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

ممکن است همین فردا #صبح-شنبه دیگر بیدار نشوم و #عکسی که بیش ...
۳

ممکن است همین فردا #صبح-شنبه دیگر بیدار نشوم و #عکسی که بیش ...

#کــــــــــــــــــــــــــاش#دنیا میفهمید#بزرگ شدم اما#قلب...
۴

#کــــــــــــــــــــــــــاش#دنیا میفهمید#بزرگ شدم اما#قلب...

:heart_with_arrow::heart_with_arrow::heart_with_arrow::heart...
۵۳

:heart_with_arrow::heart_with_arrow::heart_with_arrow::heart...

:down-pointing_red_triangle:آدم عاقل به توصیه های امامش گوش ...
۶

:down-pointing_red_triangle:آدم عاقل به توصیه های امامش گوش ...

دیدین #اخم میکنه خط میفته پیشونیش اونا جزو لنتی ترین خط دنیا...
۳

دیدین #اخم میکنه خط میفته پیشونیش اونا جزو لنتی ترین خط دنیا...

#تـــــو #مال منــــــــــــے #اخم هاے تــ:ــــو#بالاتــــــ...
۳۶

#تـــــو #مال منــــــــــــے #اخم هاے تــ:ــــو#بالاتــــــ...

#تــــ:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:ـــو #مال منـــ...
۷

#تــــ:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:ـــو #مال منـــ...

:revolving_hearts: ولـــــــــنتاین مبــــــــارڪ:revolving_...
۳۷

:revolving_hearts: ولـــــــــنتاین مبــــــــارڪ:revolving_...

مرد و #غیرتش:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::flexed_bic...
۵

مرد و #غیرتش:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::flexed_bic...

#دانلوداهنگ #علیرضاروزگار #اخم نکن 
#نازموزیک 

http://naz-m...

#دانلوداهنگ #علیرضاروزگار #اخم نکن #نازموزیک http://naz-m...

برای #زندگی قانون #مهربانی بگذاریمهرکه #اخم کندجریمه اش #لبخ...

برای #زندگی قانون #مهربانی بگذاریمهرکه #اخم کندجریمه اش #لبخ...

داداش ینئ یه کوه محکم ک بهش تکیه کنی تو هر شرایطی#غیرتی شدنا...
۵

داداش ینئ یه کوه محکم ک بهش تکیه کنی تو هر شرایطی#غیرتی شدنا...

#رهبرم اخم کند...قایقی خواهم ساخت...خواهم انداخت به دریای دل...
۴

#رهبرم اخم کند...قایقی خواهم ساخت...خواهم انداخت به دریای دل...

.#آدمیزاد است دیگر ... گاهی مچاله میشود در خود ..گاهی #فاصله...
۸

.#آدمیزاد است دیگر ... گاهی مچاله میشود در خود ..گاهی #فاصله...