اخراجی_ها (۷ تصویر)

#روحش_شاد .........

#حبیب_الله کاسه_ساز تهیه کننده فیلم های...
۱

#روحش_شاد ......... #حبیب_الله کاسه_ساز تهیه کننده فیلم های...

میرزا: مگه اینجا پل صراطه که تو پرونده ی زندگی خلق الله رو ر...
۴

میرزا: مگه اینجا پل صراطه که تو پرونده ی زندگی خلق الله رو ر...

میرزا: مگه اینجا پل صراطه که تو پرونده ی زندگی خلق الله رو ر...
۳

میرزا: مگه اینجا پل صراطه که تو پرونده ی زندگی خلق الله رو ر...

#اخراجی_ها

#اخراجی_ها

#اخراجی_ها #سیاست

#اخراجی_ها #سیاست

فاصله حریت و خریت       فقط        یک نقطه ست...#اخراجی_ها

فاصله حریت و خریت فقط یک نقطه ست...#اخراجی_ها

..سلاماقا مجید سوزوکی که یادتونه؟دیدیدخودشو و رفیقاشو معتاد ...
۵

..سلاماقا مجید سوزوکی که یادتونه؟دیدیدخودشو و رفیقاشو معتاد ...