اختلافات (۸ تصویر)

#کلیپ 🎬     #استاد_شجاعی 💥همه‌ی زنها اینجوری اَند 💥آنچه باید...
۲

#کلیپ 🎬 #استاد_شجاعی 💥همه‌ی زنها اینجوری اَند 💥آنچه باید...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#آتش با آتش خاموش نمی شود.در #دعوا و #اختلافات #آب_باشید نه ...

#آتش با آتش خاموش نمی شود.در #دعوا و #اختلافات #آب_باشید نه ...

#جنگ_های_خیلی_داخلی#پدر و #مادری که #درگیر #جنگ_قدرت اند، به...
۱

#جنگ_های_خیلی_داخلی#پدر و #مادری که #درگیر #جنگ_قدرت اند، به...

#اختلافات چشمی

#اختلافات چشمی

(( مهم _ نشر حداکثری))چرا #سیدحسن رسما تامین مالی #حزب_الله ...
۲۲

(( مهم _ نشر حداکثری))چرا #سیدحسن رسما تامین مالی #حزب_الله ...

(( مهم _ نشر حداکثری))چرا #سیدحسن رسما تامین مالی #حزب_الله ...
۱۱

(( مهم _ نشر حداکثری))چرا #سیدحسن رسما تامین مالی #حزب_الله ...