اختلاسگر (۲۱ تصویر)

❌ #شبهه : کسی رو قضاوت نکن ... اون فقط گناهش با گناه تو فرق ...

❌ #شبهه : کسی رو قضاوت نکن ... اون فقط گناهش با گناه تو فرق ...

حتما ببینید.کاش تمام اختلاسگران و دزدان بیت المال، اندازه ای...

حتما ببینید.کاش تمام اختلاسگران و دزدان بیت المال، اندازه ای...

:large_red_circle: #روحانی سینه چاک #تنوع تو انتخابات یا داغ...
۲

:large_red_circle: #روحانی سینه چاک #تنوع تو انتخابات یا داغ...

۱۳ آبان؛ بی تردید همه نامش را شنیده اید. هنگام به گوش رسیدنش...
۳

۱۳ آبان؛ بی تردید همه نامش را شنیده اید. هنگام به گوش رسیدنش...

:large_red_circle: #عراقچی.. تو یه بدبختی.. اونی که #ایران ر...

:large_red_circle: #عراقچی.. تو یه بدبختی.. اونی که #ایران ر...

:large_red_circle: بجای کدام #اختلاسگر و #دزد و #نجومی بگیر ...

:large_red_circle: بجای کدام #اختلاسگر و #دزد و #نجومی بگیر ...

:large_red_circle: بجای کدام #اختلاسگر و #دزد و #نجومی بگیر ...
۴

:large_red_circle: بجای کدام #اختلاسگر و #دزد و #نجومی بگیر ...

:large_red_circle:  #حسن_آقامیری #آخوند ی که #لباس_پیامبر را...
۱

:large_red_circle: #حسن_آقامیری #آخوند ی که #لباس_پیامبر را...

:large_red_circle: #حسن_آقامیری #آخوند ی که #لباس_پیامبر را ...
۵

:large_red_circle: #حسن_آقامیری #آخوند ی که #لباس_پیامبر را ...

مطالبه برخورد با #حقوقهای_نجومی به راهپیمایی ۲۲ بهمن رسید#اخ...
۲۸

مطالبه برخورد با #حقوقهای_نجومی به راهپیمایی ۲۲ بهمن رسید#اخ...

:large_red_circle: به اسم #کارگر به کام #اسرائیل و #اختلاسگر...

:large_red_circle: به اسم #کارگر به کام #اسرائیل و #اختلاسگر...

#داستان #نخنما شده و #تکراری #کی-بودکی-بودمن-نبودم ؛توکشور م...
۱۲

#داستان #نخنما شده و #تکراری #کی-بودکی-بودمن-نبودم ؛توکشور م...

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید
۳

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید
۶

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید
۱

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید.

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید.

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید

#اختلاسگر#مختلس#دزد#اسلام_را_در_ایران_به_من_نشان_بدهید