نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

احمقهای_درجه_دو (۱ تصویر)

امام خمینی(ره) 🔰 کدام سفارت؟! . 🔺 ما مرکز #جاسوسی را گرفتیم نه سفارتخانه را. اصلًا ما هیچ سفارتخانه‌ای را نگرفتیم. آمریکا سفارتخانه ندارد اینجا. آمریکا مامورین سیاسی ندارد اینجا. 📆 ۲۵ آذر ۱۳۵۸ . ...

امام خمینی(ره) 🔰 کدام سفارت؟! . 🔺 ما مرکز #جاسوسی را گرفتیم نه سفارتخانه را. اصلًا ما هیچ سفارتخانه‌ای را نگرفتیم. آمریکا سفارتخانه ندارد اینجا. آمریکا مامورین سیاسی ندارد اینجا. 📆 ۲۵ آذر ۱۳۵۸ . اننا استولینا علی وکر تجسّس، ولیس علی سفاره. إننا لم نستولِ علی سفاره. امریکا لیس ...

۱۱ آبان 1398
378