احمقانه (۳۱ تصویر)

#احمقانه# غولیم - دپ

#احمقانه# غولیم - دپ

شما رو نمیدونم ولی من رسما ترکیدمممم😂😂#جررر #طنز #احمقانه
۶

شما رو نمیدونم ولی من رسما ترکیدمممم😂😂#جررر #طنز #احمقانه

...  حرفی ندارم😐😂#طنز #خنده_دار #احمقانه @snshi
۶

... حرفی ندارم😐😂#طنز #خنده_دار #احمقانه @snshi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

این عادتِ #احمقانه را دارم که فکر کنم همه چیز #بهتر می شود، ...
عکس بلند
۳

این عادتِ #احمقانه را دارم که فکر کنم همه چیز #بهتر می شود، ...

یقین دارم روزی #عاقلان هم دست به کارهای #احمقانه ای خواهند ز...

یقین دارم روزی #عاقلان هم دست به کارهای #احمقانه ای خواهند ز...

به چیزهایی جان بده که زیبا هستند،به چیزهای زشت جان نده!وقت ز...

به چیزهایی جان بده که زیبا هستند،به چیزهای زشت جان نده!وقت ز...

#احمقانه ترین اشتباهی کهامکان دارد هر آدمیدر زندگی اش بکندای...

#احمقانه ترین اشتباهی کهامکان دارد هر آدمیدر زندگی اش بکندای...