احساس (۱۶۰۱ تصویر)

خدا با ماست😍.......#خدا #الهی #الله #خدایا #پروردگار #آفریدگ...
۲

خدا با ماست😍.......#خدا #الهی #الله #خدایا #پروردگار #آفریدگ...

به خدا که بسپاری، حل می‌شودخودم دیده‌اموقتی که از همه بریده ...

به خدا که بسپاری، حل می‌شودخودم دیده‌اموقتی که از همه بریده ...

ای زندگی...

ای زندگی...

سختی هارا جدی نگیر...!اصلا بگذار از این همه خونسردی ات تعجب ...
۱۴

سختی هارا جدی نگیر...!اصلا بگذار از این همه خونسردی ات تعجب ...

یه رفیق دارم که نامش حسین است
۲

یه رفیق دارم که نامش حسین است

یا علمدار کربلا #حضرت_ابوالفضل_العباس علیه السلام مدد♦️ 🌷یا ...
۱

یا علمدار کربلا #حضرت_ابوالفضل_العباس علیه السلام مدد♦️ 🌷یا ...

می نویسم عشق میخوانم حسین
۱

می نویسم عشق میخوانم حسین

تو یک زن هستی یک فرشته

تو یک زن هستی یک فرشته

خواستن توانستن نیست

خواستن توانستن نیست

خواستن توانستن نیست

خواستن توانستن نیست

فروش سوله در شهرک صنعتی قرچک

فروش سوله در شهرک صنعتی قرچک

شهرک صنعتی قرچک

شهرک صنعتی قرچک

چند ثانیه بهش فک کن مطمئن باش اتفاق میفته....... #احساس
۴

چند ثانیه بهش فک کن مطمئن باش اتفاق میفته....... #احساس

#من#در تو نگاه می‌ کنمدر تونفس می‌ کشمو زندگی مرا تکرار می‌ ...

#من#در تو نگاه می‌ کنمدر تونفس می‌ کشمو زندگی مرا تکرار می‌ ...

در تاریک ترین آسمان هاست که میتوان درخشان ترین ستاره ها را د...

در تاریک ترین آسمان هاست که میتوان درخشان ترین ستاره ها را د...

شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

شهرک صنعتی نصیرآباد

digikala