احساسات (۵۲۱ تصویر)

❤☝️کاش بلد بودیمعاشقِ "خودمان" شویم"خودِ" ماعجیب لایقِ دوست ...

❤☝️کاش بلد بودیمعاشقِ "خودمان" شویم"خودِ" ماعجیب لایقِ دوست ...

#غم #احساسات،
۲

#غم #احساسات،

دروغ گفتن خیلی آسونه......اما دروغ گفتن درباره احساسات هم به...

دروغ گفتن خیلی آسونه......اما دروغ گفتن درباره احساسات هم به...

감정적이지마 ... 널 잔을거야!احساساتی نَشو... میکُشَنت!#کره #نوشته #کشت...

감정적이지마 ... 널 잔을거야!احساساتی نَشو... میکُشَنت!#کره #نوشته #کشت...

در تاریک ترین آسمان هاست که میتوان درخشان ترین ستاره ها را د...

در تاریک ترین آسمان هاست که میتوان درخشان ترین ستاره ها را د...

⁦🤦🏻‍♀️⁩🙂🙃🖤 #عکس_نوشته #احساسات #تلخ #خاص

⁦🤦🏻‍♀️⁩🙂🙃🖤 #عکس_نوشته #احساسات #تلخ #خاص

قضاوت و نظر دادن  بیجا در مورد دیگران #انتقاد نیست #توهین  ا...
۴۸

قضاوت و نظر دادن بیجا در مورد دیگران #انتقاد نیست #توهین ا...

#هر_دو_بخوانیم ‍ 🔵‍ چرا درایران طلاق عاطفی ومحضری بالاست؟؟ ♦...
۴

#هر_دو_بخوانیم ‍ 🔵‍ چرا درایران طلاق عاطفی ومحضری بالاست؟؟ ♦...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

#قرارداد_ننگین طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایر...

#قرارداد_ننگین طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایر...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

طبق رژیم حقوقی دریای خزر 50 درصد دریا سهم ایران است و به هیچ...

اگه طراح بی... این گرافیکی رو که کاملا معلومه آگاهانه و‌ عمد...

اگه طراح بی... این گرافیکی رو که کاملا معلومه آگاهانه و‌ عمد...

ایرانی دشمنت را بشناس! روسیه دشمن اصلی ایران و ایرانی، شوروی...
۱

ایرانی دشمنت را بشناس! روسیه دشمن اصلی ایران و ایرانی، شوروی...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

ترکمن چای را پایانی نیست! سهم ما از دریای خزر این نیست! ایرا...

ترکمن چای را پایانی نیست! سهم ما از دریای خزر این نیست! ایرا...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

ایران فروشی نیست، روسیه برو بیرون از ایران، روسیه برو گمشو، ...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که...

digikala