اتفاقات (۱۳ تصویر)

اندکی تفکر

اندکی تفکر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#آرامش #همیشه آرامش توی #داشتن #معنی میکردم و میکنم ولی یچیز...
۱

#آرامش #همیشه آرامش توی #داشتن #معنی میکردم و میکنم ولی یچیز...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...
۱

#همه اون #اتفاقات بزرگ؛از اون جایی #شروع میشن که #ذهن ما #تم...

#اتفاقات عجیب و غریب :growing_heart:
۵

#اتفاقات عجیب و غریب :growing_heart:

:party_popper: پیشنهاد #جالب و #باحال:balloon: دوست دارید هم...
۲۳

:party_popper: پیشنهاد #جالب و #باحال:balloon: دوست دارید هم...

همه #اتفاقات خوببرای انسانهای #مثبت اندیش می افتد؛انسانهایی ...
عکس بلند

همه #اتفاقات خوببرای انسانهای #مثبت اندیش می افتد؛انسانهایی ...

همه #اتفاقات خوب ، برای انسانهای مثبت اندیش می افتدانسانهایی...
۴

همه #اتفاقات خوب ، برای انسانهای مثبت اندیش می افتدانسانهایی...