اب_و_آتش (۱ تصویر)

#اب_و_آتش سفر #نفتکش_سانچی را ناتمام گذاشتند، و #عزای_عمومی ...
۲

#اب_و_آتش سفر #نفتکش_سانچی را ناتمام گذاشتند، و #عزای_عمومی ...