ابوعلی_سینا (۲۵ تصویر)

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

تحقیق بازاریابی دارو

تحقیق بازاریابی دارو

روز بزرگداشت ابوعلی سینا

روز بزرگداشت ابوعلی سینا

‌ابوعلی سینا هم ماسک زد...‌‌مجسمه #ابوعلی_سینا در همدان پس ا...

‌ابوعلی سینا هم ماسک زد...‌‌مجسمه #ابوعلی_سینا در همدان پس ا...

:cherry_blossom: روز #پزشک روز تولد #ابن_سینا مبارک #ابوعلی_...

:cherry_blossom: روز #پزشک روز تولد #ابن_سینا مبارک #ابوعلی_...

به قومی مبتلا شدیم که فکر میکنندخدا جز آنها کسی دیگر را هدای...

به قومی مبتلا شدیم که فکر میکنندخدا جز آنها کسی دیگر را هدای...

به قومی مبتلا شدیم کهفکـــر میکنندخدا جــز آنهاکسی را هدایت ...
۲

به قومی مبتلا شدیم کهفکـــر میکنندخدا جــز آنهاکسی را هدایت ...

#موضوع_تحقیق :بازاریابی داروفایل: ورد و پی‌دی اف 15صحفهویژه ...
۲

#موضوع_تحقیق :بازاریابی داروفایل: ورد و پی‌دی اف 15صحفهویژه ...

تاریخ نگار آنفایل _ ۱ شهریور روز بزرگداشت محمد بن زکریا رازی...
۳

تاریخ نگار آنفایل _ ۱ شهریور روز بزرگداشت محمد بن زکریا رازی...

:cherry_blossom: #ابوعلی_سینا: من شاگرد #نماز هستم :cherry_b...

:cherry_blossom: #ابوعلی_سینا: من شاگرد #نماز هستم :cherry_b...

یکم شهریور ماه، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک را به تما...

یکم شهریور ماه، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک را به تما...

#روز_پزشک  #ابوعلی_سینا  #پزشک#موسسه_حقوقی_کیانداد  #قوه_قضا...

#روز_پزشک #ابوعلی_سینا #پزشک#موسسه_حقوقی_کیانداد  #قوه_قضا...

تاریخ نگار آنفایل _ ۱ شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا_ روز پ...
۱

تاریخ نگار آنفایل _ ۱ شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا_ روز پ...

یادگاری روانشناسانه و حکیمانه از #ابوعلی_سیناابن سینا میفرما...

یادگاری روانشناسانه و حکیمانه از #ابوعلی_سیناابن سینا میفرما...

#ابوعلی_سینا
۱

#ابوعلی_سینا

فردا روز پزشک :grinning_face_with_smiling_eyes:  و از الان م...
۷۱

فردا روز پزشک :grinning_face_with_smiling_eyes: و از الان م...