ابوسعید_ابوالخیر (۲۱۶ تصویر)

گویند که چرا #دل بدیشان دادیولله که من ندادم #ایشان بردند#اب...

گویند که چرا #دل بدیشان دادیولله که من ندادم #ایشان بردند#اب...

بگشای‌خدایاکه گشاینده، تویی#ابوسعید_ابوالخیر
۴

بگشای‌خدایاکه گشاینده، تویی#ابوسعید_ابوالخیر

🖇 ای دلبرِ ما ❤🍃مباش بی دل برِ ما ..  #ابوسعید_ابوالخیر ( ای...
۱۰۵

🖇 ای دلبرِ ما ❤🍃مباش بی دل برِ ما .. #ابوسعید_ابوالخیر ( ای...

ای دلبر ما مباش بی‌دل برما#ابوسعید_ابوالخیر
۴

ای دلبر ما مباش بی‌دل برما#ابوسعید_ابوالخیر

.در سلسلـه‌ی عشــق #تــوجــان خـواهـم داد...! #ابوسعید_ابوال...

.در سلسلـه‌ی عشــق #تــوجــان خـواهـم داد...! #ابوسعید_ابوال...

گر در یمنی چو با منی پیشِ منی گر پیشِ منی چو بی منی در یمنیم...
۳۵

گر در یمنی چو با منی پیشِ منی گر پیشِ منی چو بی منی در یمنیم...

.مجنون به نصيحت دلم آمده است بنگر به كجا رسيده ديوانگيم #ابو...
۱۵

.مجنون به نصيحت دلم آمده است بنگر به كجا رسيده ديوانگيم #ابو...

گَــر تَـرکِ وِداع کــرده‌ام مَعــذورم...#تُ جـان منی، وِداع...

گَــر تَـرکِ وِداع کــرده‌ام مَعــذورم...#تُ جـان منی، وِداع...

±💭جانے دارم ز عشق تو ڪردھ رقم!خواهیش بھ شادے ڪش و خواهیش بھ ...

±💭جانے دارم ز عشق تو ڪردھ رقم!خواهیش بھ شادے ڪش و خواهیش بھ ...

♡••با علم اگر عمل برابر گرددکام دو جهان ترا میسر گرددمغرور م...

♡••با علم اگر عمل برابر گرددکام دو جهان ترا میسر گرددمغرور م...

مرغ دل خسته را به پرواز رسان...

مرغ دل خسته را به پرواز رسان...

يا رب ز کرم دري برويم بگشاراهي که درو نجات باشد بنمامستغنيم ...
۱

يا رب ز کرم دري برويم بگشاراهي که درو نجات باشد بنمامستغنيم ...

مجنونبه نصیحت دلمآمده است ..بنگر به کجا رسیده دیوانگی ام !👤#...

مجنونبه نصیحت دلمآمده است ..بنگر به کجا رسیده دیوانگی ام !👤#...