ابوحمزه (۱۰ تصویر)

الحمدُلله الّذی تَحبّبَ إلَیَّ وَ هُوَ غَنیٌّ عنّیسپاس خدایی...
۲

الحمدُلله الّذی تَحبّبَ إلَیَّ وَ هُوَ غَنیٌّ عنّیسپاس خدایی...

أنْتَ مَوْضِعُ أمَلی که تو اوج آرزوی منی اینجای دعا را بارها...
۲

أنْتَ مَوْضِعُ أمَلی که تو اوج آرزوی منی اینجای دعا را بارها...

بـاز #مـاه_رمضـان آمد و بر بـام فلکمے زند بـانگ منادے که #گن...
عکس بلند
۳

بـاز #مـاه_رمضـان آمد و بر بـام فلکمے زند بـانگ منادے که #گن...

اَلْهِمْنِی الْخَیرَ وَالْعَمَلَ بِهِ خداجون، خیلی کارارو به...
۱

اَلْهِمْنِی الْخَیرَ وَالْعَمَلَ بِهِ خداجون، خیلی کارارو به...

أنْتَ مَوْضِعُ أمَلیکه تو اوج آرزوی منیاینجای دعا را بارها ت...
۱

أنْتَ مَوْضِعُ أمَلیکه تو اوج آرزوی منیاینجای دعا را بارها ت...

‌هر‌بار که مژه‌ام می‌افتد رویِ گونه‌امبی‌اختیار آمدن تو را آ...

‌هر‌بار که مژه‌ام می‌افتد رویِ گونه‌امبی‌اختیار آمدن تو را آ...

وَ لَئِنْ أَدْخَلْتَنِی النَّارَ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّا...

وَ لَئِنْ أَدْخَلْتَنِی النَّارَ لَأُخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّا...

اِنَکَ قَریبٌ مُجیبٌتو نزدیک و پاسخ گوییبه این جای دعا که می...
۱

اِنَکَ قَریبٌ مُجیبٌتو نزدیک و پاسخ گوییبه این جای دعا که می...

کوله بار سوال هایم را آورده ام... باور دارم که: إنَکَ قَریبُ...

کوله بار سوال هایم را آورده ام... باور دارم که: إنَکَ قَریبُ...

#ابکی_لظلمت_قبری
#ابکی_لخروج_نفسی
#ابکی_لضیق_لحدی
#ابکی_لسوا...
۲

#ابکی_لظلمت_قبری #ابکی_لخروج_نفسی #ابکی_لضیق_لحدی #ابکی_لسوا...