ابن_سینا (۲۶ تصویر)

بشین تا آخر بخون👇🏼

بشین تا آخر بخون👇🏼

تمبرهای پستی کشورهای مختلف با تصویر ابن سینا
۱

تمبرهای پستی کشورهای مختلف با تصویر ابن سینا

کانال عطاری آنلاین          https://t.me/ataranlain1 #گیاهان...

کانال عطاری آنلاین https://t.me/ataranlain1 #گیاهان...

#بو_علی #ابن_سینا #مشاهیر_ایران #فرهنگ_اسلامی #فرهنگ_ایرانی ...
۱۵

#بو_علی #ابن_سینا #مشاهیر_ایران #فرهنگ_اسلامی #فرهنگ_ایرانی ...

:cherry_blossom: روز #پزشک روز تولد #ابن_سینا مبارک #ابوعلی_...

:cherry_blossom: روز #پزشک روز تولد #ابن_سینا مبارک #ابوعلی_...

آنکه در هنگام دوستی تو را ستایش کند بر چیزی که در تو نیست در...

آنکه در هنگام دوستی تو را ستایش کند بر چیزی که در تو نیست در...

:cross_mark: #ترکیه #مولوی را دزدید، #شمس را دزدید، #ابن_سین...
۳۶

:cross_mark: #ترکیه #مولوی را دزدید، #شمس را دزدید، #ابن_سین...

:writing_hand: #گنـدمکفر چو منی گزاف و آسان نَبُوَدمحکم‌تر ا...
۶

:writing_hand: #گنـدمکفر چو منی گزاف و آسان نَبُوَدمحکم‌تر ا...

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و را...
۳

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و را...

کسانی که سن آنها از "۴۵سال" فراتر می رود، باید به طور منظم ع...
۴

کسانی که سن آنها از "۴۵سال" فراتر می رود، باید به طور منظم ع...

:large_red_circle: به تو گفته اند، #ایران پس از #اسلام عقب م...
۱

:large_red_circle: به تو گفته اند، #ایران پس از #اسلام عقب م...

:large_blue_circle: #اسطوره ها و #قهرمان های واقعی #تاریخ #ا...
۱

:large_blue_circle: #اسطوره ها و #قهرمان های واقعی #تاریخ #ا...

:cherry_blossom: #ابوعلی_سینا: من شاگرد #نماز هستم :cherry_b...

:cherry_blossom: #ابوعلی_سینا: من شاگرد #نماز هستم :cherry_b...

هر چیزی کمش دارو استمتوسطش غذا استو زیادش سم استحتی محبت کرد...
۲

هر چیزی کمش دارو استمتوسطش غذا استو زیادش سم استحتی محبت کرد...

هر چیزی کمش دارو استمتوسطش غذا استو زیادش سم استحتی محبت کرد...

هر چیزی کمش دارو استمتوسطش غذا استو زیادش سم استحتی محبت کرد...

به قومی مبتلا شدیم که فکر میکنند،خدا جز آنها،کسی دیگر راهدای...
۵

به قومی مبتلا شدیم که فکر میکنند،خدا جز آنها،کسی دیگر راهدای...

‏پزشک داشتیم، وقتی پزشکی مد نبود.#ابن_سینایکم شهریور ، "#روز...
۵

‏پزشک داشتیم، وقتی پزشکی مد نبود.#ابن_سینایکم شهریور ، "#روز...

به قومی مبتلا شده ایم که فکر میکنند،خدا جز آنها، کس دیگری را...

به قومی مبتلا شده ایم که فکر میکنند،خدا جز آنها، کس دیگری را...