ابراهیم_همت (۳۳ تصویر)

📃 بخشی از وصیتنامه شهید همت:مادرجان، به خاطر داري که من براي...

📃 بخشی از وصیتنامه شهید همت:مادرجان، به خاطر داري که من براي...

شهید #ابراهیم_همت: میانبر رسیدن به خدا #نیت است، کار خاصی لا...

شهید #ابراهیم_همت: میانبر رسیدن به خدا #نیت است، کار خاصی لا...

#لبخندهای_بهشتی.در سال‌های دفاع مقدس چای مرهمِ خستگی جسمیِ ر...
۴

#لبخندهای_بهشتی.در سال‌های دفاع مقدس چای مرهمِ خستگی جسمیِ ر...

شهید محمد ابراهیم همت (فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله (ص) )....

شهید محمد ابراهیم همت (فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله (ص) )....

حاج #ابراهیم_همت در زمان بازگشت از سفر حجاین سفر در پاییز سا...

حاج #ابراهیم_همت در زمان بازگشت از سفر حجاین سفر در پاییز سا...

:anger_symbol:مهریه #همسران_شهدا چه بود؟:black_diamond_suit:...

:anger_symbol:مهریه #همسران_شهدا چه بود؟:black_diamond_suit:...

#اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_باکری: ۶ اسفندماه شهادت #حسی...

#اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_باکری: ۶ اسفندماه شهادت #حسی...

•| فَـــْـرمــانــْـدِه |•: #اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_...
۲

•| فَـــْـرمــانــْـدِه |•: #اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_...

#اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_باکری: ۶ اسفندماه شهادت #حسی...

#اسفند_عجب_ماهی_است!شهادت #حمید_باکری: ۶ اسفندماه شهادت #حسی...

#خاطره:leaf_fluttering_in_wind:دوازده ساله بود که اردوی راهی...

#خاطره:leaf_fluttering_in_wind:دوازده ساله بود که اردوی راهی...

در لشــگـــر 27 محمـــد رســـول اللــه ' ص '
بـــرادری بـــو...

در لشــگـــر 27 محمـــد رســـول اللــه ' ص ' بـــرادری بـــو...

بت های زیادی برای شکستن هستکافیست تو ابراهیم باشی.#ابراهیم_ه...
۱

بت های زیادی برای شکستن هستکافیست تو ابراهیم باشی.#ابراهیم_ه...

:tulip:شب شهادت علمدار سپاه اسلام،فاتح خیبر،یل خط شکن #ابرا...

:tulip:شب شهادت علمدار سپاه اسلام،فاتح خیبر،یل خط شکن #ابرا...

‍ #دلنوشته:person_frowning:دختر ڪه باشی آرزوی شهادت که داشته...
۷

‍ #دلنوشته:person_frowning:دختر ڪه باشی آرزوی شهادت که داشته...

‍ #دلنوشته:person_frowning:دختر ڪه باشی آرزوی شهادت که داشته...
۳

‍ #دلنوشته:person_frowning:دختر ڪه باشی آرزوی شهادت که داشته...

جاے شهید همت خالی ڪه:همیشه آرزو میکرد مانند امام حسین(ع)شهید...
۲

جاے شهید همت خالی ڪه:همیشه آرزو میکرد مانند امام حسین(ع)شهید...

جاے شهید همت خالی ڪه:همیشه آرزو میکرد مانند امام حسین(ع)شهید...
۴

جاے شهید همت خالی ڪه:همیشه آرزو میکرد مانند امام حسین(ع)شهید...

دختر ڪه باشی بهت میخندن اگه دلت شهادت بخواد ...کیا شهید میشن...
۹

دختر ڪه باشی بهت میخندن اگه دلت شهادت بخواد ...کیا شهید میشن...

‍ :revolving_hearts:نسیم خنکی حال دلم را خوب میکند؛پاهایم آه...

‍ :revolving_hearts:نسیم خنکی حال دلم را خوب میکند؛پاهایم آه...

#میخواهید_خدا_عاشق_شما_شود؟قلم می زنید برای خدا باشد گام بر ...
۱

#میخواهید_خدا_عاشق_شما_شود؟قلم می زنید برای خدا باشد گام بر ...

digikala