آوای_خوش_چکاوکان (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر صبح است بیا تا که غزل نوش کنیم #آوای...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر صبح است بیا تا که غزل نوش کنیم #آوای...