آنتوان_چخوف (۴۳ تصویر)

#آنتوان_چخوف
۴

#آنتوان_چخوف

#آنتوان_چخوف
۱

#آنتوان_چخوف

#آنتوان_چخوف
۲

#آنتوان_چخوف

#آنتوان_چخوف
۱۹

#آنتوان_چخوف

رمان داستان ملال‌انگیز اثر آنتون پاولوویچ چِخوف، یکی از بزرگ...

رمان داستان ملال‌انگیز اثر آنتون پاولوویچ چِخوف، یکی از بزرگ...

بیا زندگی کنیمخورشید روزی دو بار طلوع نمیکند، ما هم دو بار ب...

بیا زندگی کنیمخورشید روزی دو بار طلوع نمیکند، ما هم دو بار ب...

.هیچ‌ «نیمه‌گمشده‌» ای وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد تک...

.هیچ‌ «نیمه‌گمشده‌» ای وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد تک...

هیچ‌ «نیمه‌گمشده‌» ای وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد تکه...
۵

هیچ‌ «نیمه‌گمشده‌» ای وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد تکه...

#اتاق_شماره_شش_6معرفی کتاب:اتاق شماره ۶ ” داستان تلخ زندگی ب...
۱

#اتاق_شماره_شش_6معرفی کتاب:اتاق شماره ۶ ” داستان تلخ زندگی ب...

خطرناک ترین نوع بشر،انسانی است که؛اعتقادش زیاد و فهمش کم است...

خطرناک ترین نوع بشر،انسانی است که؛اعتقادش زیاد و فهمش کم است...

دریا نه معنایی دارد نه تَرحُمی... #آنتوان_چخوف #بخون

دریا نه معنایی دارد نه تَرحُمی... #آنتوان_چخوف #بخون

‌‏زندگی همین است؛ به یک گل می‌ماند که شاد و خندان توی چمن شک...

‌‏زندگی همین است؛ به یک گل می‌ماند که شاد و خندان توی چمن شک...

ساعت دروغ می‌گوید. زمان دور یک دایره نمی‌چرخد. زمان بر روی خ...

ساعت دروغ می‌گوید. زمان دور یک دایره نمی‌چرخد. زمان بر روی خ...

اگر می‌خواهید زن ها دوستتان داشته باشند ،خودتان باشید !مردی ...

اگر می‌خواهید زن ها دوستتان داشته باشند ،خودتان باشید !مردی ...

#بخونکسی چه می داند؟ اصلا مقصودتان چیست که آدم آخرش می میرد؟...

#بخونکسی چه می داند؟ اصلا مقصودتان چیست که آدم آخرش می میرد؟...

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:همیشه مراقب اشتب...

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:همیشه مراقب اشتب...