آمرزیده_نشود (۱ تصویر)

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:مَنْ لَمْ یُغْفَر لَهُ فِی...

#حضرت_امام_جعفر_صادق_ع می فرمایند:مَنْ لَمْ یُغْفَر لَهُ فِی...