آمدنت (۲۷ تصویر)

#چشمانم   قھوه‌ایست موهایم   #مشڪی...   و دلــم   روشن بہ #آ...

#چشمانم قھوه‌ایست موهایم #مشڪی... و دلــم روشن بہ #آ...

#اُردیبهشت استو بساطِ #دلبری برپاست ..هوایش بویِ بهشت می دهد...
۱

#اُردیبهشت استو بساطِ #دلبری برپاست ..هوایش بویِ بهشت می دهد...

وقتی که پای دلـ❤️ به غمت گیر میشودناخواستَست شهر #نفس_گیر می...
۱

وقتی که پای دلـ❤️ به غمت گیر میشودناخواستَست شهر #نفس_گیر می...

اُردیبهشت استو بساطِ #دلبری برپاست ..هوایش بویِ #بهشت می دهد...
۱

اُردیبهشت استو بساطِ #دلبری برپاست ..هوایش بویِ #بهشت می دهد...

#اُردیبهشت استو بساطِ #دلبری برپاست ..هوایش بویِ #بهشت می ده...
۱

#اُردیبهشت استو بساطِ #دلبری برپاست ..هوایش بویِ #بهشت می ده...

اگر #خریدنی بود، می‌خریدم #آمدنت را...به #جان!فَاصْبِرْ إِنّ...
۶

اگر #خریدنی بود، می‌خریدم #آمدنت را...به #جان!فَاصْبِرْ إِنّ...

هوای #آمدنت را نفس کشیدم ....چهارشنبه ششم #فروردین ۱۳۹۹ #عاش...
۳

هوای #آمدنت را نفس کشیدم ....چهارشنبه ششم #فروردین ۱۳۹۹ #عاش...

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌┄✦:four_leaf_clover:✦༻‌﷽‌༺‌‌‌✦:four_leaf_clove...
۱

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌┄✦:four_leaf_clover:✦༻‌﷽‌༺‌‌‌✦:four_leaf_clove...

بیمار توامکاش که تجویز کنی#آمدنت را...

بیمار توامکاش که تجویز کنی#آمدنت را...

کاش میشد،دستِ #آمدنت را گرفت....وپا گذاشت بر روےِ هرچہ #رفتن...
۲

کاش میشد،دستِ #آمدنت را گرفت....وپا گذاشت بر روےِ هرچہ #رفتن...

کاش میشد،دستِ #آمدنت را گرفت....وپا گذاشت بر روےِ هرچہ #رفتن...

کاش میشد،دستِ #آمدنت را گرفت....وپا گذاشت بر روےِ هرچہ #رفتن...

#متن_خودم #امان_از_این_اختراع_گراهامبل..:broken_heart:  بی ح...
۱

#متن_خودم #امان_از_این_اختراع_گراهامبل..:broken_heart: بی ح...

:sunrise_over_mountains: #طرح_مهدوی:low_brightness_symbol: ت...

:sunrise_over_mountains: #طرح_مهدوی:low_brightness_symbol: ت...

به #سپیدی برف می ماند #آمدنت   می #آیی   #و-مینشینی-بر-دلم..
۷

به #سپیدی برف می ماند #آمدنت می #آیی #و-مینشینی-بر-دلم..

اگر #خریدنی بود، می‌خریدم#آمدنت را...به #جان!

اگر #خریدنی بود، می‌خریدم#آمدنت را...به #جان!

هوا بوے #آمدنت را میدهد واقعا می آیی!؟!...یا باز هم پاییز، ب...
۱

هوا بوے #آمدنت را میدهد واقعا می آیی!؟!...یا باز هم پاییز، ب...

هیچ #تغییری نکرده امفقط برای #خودم سنگری ساخته امبدون پنجرهب...

هیچ #تغییری نکرده امفقط برای #خودم سنگری ساخته امبدون پنجرهب...

مهم نیست#من#متولد#کدام#ماه و#سالم#مهم تویی که#آمدنت تولد ما ...
۱

مهم نیست#من#متولد#کدام#ماه و#سالم#مهم تویی که#آمدنت تولد ما ...

digikala