آقا_میری (۶ تصویر)

.خطا و تکرار خطا."عصر #معجزه و #کشف کرامت گذشته است. امروز خ...

.خطا و تکرار خطا."عصر #معجزه و #کشف کرامت گذشته است. امروز خ...

‏هدف،پرچم‌پشته! از زدن منبر امام‌حسین شروع می‌کنن تا پرچم رو...
۱

‏هدف،پرچم‌پشته! از زدن منبر امام‌حسین شروع می‌کنن تا پرچم رو...

پاسخ آقامیری را گوگوش داد

پاسخ آقامیری را گوگوش داد

دعوت #دکتر_رفیعی از #آقا_میریبرای #مناظره زنده!مرد میدانی بی...

دعوت #دکتر_رفیعی از #آقا_میریبرای #مناظره زنده!مرد میدانی بی...

:clapper_board: دانلود #کلیپ:memo:« خوف یا رجا؟ »:bust_in_si...

:clapper_board: دانلود #کلیپ:memo:« خوف یا رجا؟ »:bust_in_si...

#آدرس_جلسه_هفتگی#قم#آقا_میری#هیئت
۱

#آدرس_جلسه_هفتگی#قم#آقا_میری#هیئت