آقای_خاص (۸۴۷ تصویر)

مهتاب چگونه روشن است؟؟از انعکاس آفتاب!قلب من چطور می تپد؟؟از...
۲

مهتاب چگونه روشن است؟؟از انعکاس آفتاب!قلب من چطور می تپد؟؟از...

بابا جذاااااااب بابا خوشتیییپ:face_with_stuck-out_tongue_and...
۳

بابا جذاااااااب بابا خوشتیییپ:face_with_stuck-out_tongue_and...

خوشحالیاششش:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling...
۲۳

خوشحالیاششش:smiling_cat_face_with_heart-shaped_eyes::smiling...

عشق ژان:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️:heavy_black_...

عشق ژان:heavy_black_heart:️:heavy_black_heart:️:heavy_black_...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: اطاعت از #ولی_فقیه، آزمون ...
۴

:diamond_shape_with_a_dot_inside: اطاعت از #ولی_فقیه، آزمون ...

#رهبرم #سید_علی#آقای_خاص#ماه#ایرانماشما را دوست داریم سید ما...
۴

#رهبرم #سید_علی#آقای_خاص#ماه#ایرانماشما را دوست داریم سید ما...

آخرین پنج شنبه سال کنار مزار #آقای_خاص
۸

آخرین پنج شنبه سال کنار مزار #آقای_خاص

چهار شنبه سوری قشنگی بود کنار #آقای_خاص
۱

چهار شنبه سوری قشنگی بود کنار #آقای_خاص

در #فضای_مجازی اگر آدم درست وارد بشود، خوب است. :no_entry:️ ...

در #فضای_مجازی اگر آدم درست وارد بشود، خوب است. :no_entry:️ ...

پنج رئیس جمهور دیگر آمریکا از اوّل انقلاب تا امروز، در این آ...
۴

پنج رئیس جمهور دیگر آمریکا از اوّل انقلاب تا امروز، در این آ...

در #دهه_فجر بر سر در هر خانه‌ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید.#ره...
۱

در #دهه_فجر بر سر در هر خانه‌ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید.#ره...

چِقدر شال به این #سیدِ ما می آید :smiling_face_with_heart-sh...
۷

چِقدر شال به این #سیدِ ما می آید :smiling_face_with_heart-sh...

مگر جوان بمیرد،رهبر تنها بماند:thumbs_up_sign:#رهبری #رهبرم ...
۴

مگر جوان بمیرد،رهبر تنها بماند:thumbs_up_sign:#رهبری #رهبرم ...

«جوانی که شعارش ارزشهای دینی است، برای من مثل یک موجود مقدّس...
۲

«جوانی که شعارش ارزشهای دینی است، برای من مثل یک موجود مقدّس...

فـداے رهـبـر و یڪ تـار مـویـشبـتـابد تـا ابد خـورشـیـد رویــ...
۳

فـداے رهـبـر و یڪ تـار مـویـشبـتـابد تـا ابد خـورشـیـد رویــ...

اگـر تمـام باقیمـانـده عمرمان را تسبیح دست بگیریـم و بـه خاط...
۲

اگـر تمـام باقیمـانـده عمرمان را تسبیح دست بگیریـم و بـه خاط...

:diamond_shape_with_a_dot_inside:این جوان‌های مؤمن ما که در ...
۱

:diamond_shape_with_a_dot_inside:این جوان‌های مؤمن ما که در ...

از شما جوان‌ها، هم خیلی راضی‌ام، هم خیلی ‌دوستتان ‌دارم. ممک...
۳

از شما جوان‌ها، هم خیلی راضی‌ام، هم خیلی ‌دوستتان ‌دارم. ممک...

در #فضای_مجازی اگر آدم درست وارد بشود، خوب است.:no_entry:️ ا...

در #فضای_مجازی اگر آدم درست وارد بشود، خوب است.:no_entry:️ ا...

:snowflake:️آهای زمستان.. حواست جمع باشد ! دور تو و تمام زیب...
۷

:snowflake:️آهای زمستان.. حواست جمع باشد ! دور تو و تمام زیب...