آدمهای (۱۴ تصویر)

#آدمهای خوب ...👭مثل درخت پرشگوفه🌳 اند لگد هم که بهشون بزنیبا...

#آدمهای خوب ...👭مثل درخت پرشگوفه🌳 اند لگد هم که بهشون بزنیبا...

𖥘⃟🖤 #senhora╰̶̽͟͞⚡️̶͓͟͞ ░⃟ گاهی پشتت را بکن به همه ی #آدمهای...
۱

𖥘⃟🖤 #senhora╰̶̽͟͞⚡️̶͓͟͞ ░⃟ گاهی پشتت را بکن به همه ی #آدمهای...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

وقتی وارد #رابطه ای میشویدو میفهمید طرف مقابلتان #قبل از شما...
عکس بلند
۱

وقتی وارد #رابطه ای میشویدو میفهمید طرف مقابلتان #قبل از شما...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم آدم هایی که خودشان هس...

#آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم آدم هایی که خودشان هس...

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...
۱

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂:...

ازدیگران بپرسید"یک #شب چندروزطول میکشد؟" مطمئن باشید آنهایی ...

ازدیگران بپرسید"یک #شب چندروزطول میکشد؟" مطمئن باشید آنهایی ...

ازدیگران بپرسید"یک #شب چندروزطول میکشد؟" مطمئن باشید آنهایی ...

ازدیگران بپرسید"یک #شب چندروزطول میکشد؟" مطمئن باشید آنهایی ...

#پاک کنید#گذشته‌ی تمام شده را...اگر عکسی داریدکه شمارا به عم...
۳۰

#پاک کنید#گذشته‌ی تمام شده را...اگر عکسی داریدکه شمارا به عم...

همه #آدمهای #زندگیتانقابل #جایگزین کردن نیستند …مراقب باشیدچ...
۱

همه #آدمهای #زندگیتانقابل #جایگزین کردن نیستند …مراقب باشیدچ...

ازدیگران بپرسید
"یک #شب چندروزطول میکشد؟" مطمئن باشید آنهایی...

ازدیگران بپرسید "یک #شب چندروزطول میکشد؟" مطمئن باشید آنهایی...

digikala