آداب_خداوند_بزرگ (۱ تصویر)

#حضرت_امام_علی_علیه_السلام می فرمایند :مَنْ تَأدّبَ بِآدابِ ...

#حضرت_امام_علی_علیه_السلام می فرمایند :مَنْ تَأدّبَ بِآدابِ ...