آخ (۳۲ تصویر)

#آخ  دلم😂 #طنز #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو...
۱۵

#آخ دلم😂 #طنز #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لایک_فالو...

#آخ که قشنگترین حرفه😔 #خاص

#آخ که قشنگترین حرفه😔 #خاص

#آخ فراموش😔 #خاص

#آخ فراموش😔 #خاص

#آخ که چقدر درد دارد دلتنگی...

#آخ که چقدر درد دارد دلتنگی...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:T:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:T:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:O:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:O:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:M:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:M:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:A:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:A:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:Z:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart:Z:heavy_black_heart:h...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart: i :heavy_black_heart...

#آخ تو شب یلدای منی :heavy_black_heart: i :heavy_black_heart...

#آخ #یا #حکم #العشایر:pensive_face::pensive_face:
۲

#آخ #یا #حکم #العشایر:pensive_face::pensive_face:

#آخ چقد خریدم یادش بخیر
۱۳

#آخ چقد خریدم یادش بخیر

#آخ ببخشید هااا :astonished_face::see-no-evil_monkey:  دوستت...
۲۷

#آخ ببخشید هااا :astonished_face::see-no-evil_monkey: دوستت...

#بفـــرمایید نــهار:face_savouring_delicious_food::face_savo...
۶۸

#بفـــرمایید نــهار:face_savouring_delicious_food::face_savo...

بهش گفتم، هفتاد هشتاد درصد خوشگلی دنیابخاطر توعه عزیزم :heav...

بهش گفتم، هفتاد هشتاد درصد خوشگلی دنیابخاطر توعه عزیزم :heav...

#آخ دلم هوس کرد:face_savouring_delicious_food:
۱

#آخ دلم هوس کرد:face_savouring_delicious_food:

#آخ بمیرم واسه مهربونیه صورت ماهت☻:heavy_black_heart::kiss_m...
۱

#آخ بمیرم واسه مهربونیه صورت ماهت☻:heavy_black_heart::kiss_m...

#خانومه مـن:woman:‍:briefcase:زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود:ea...

#خانومه مـن:woman:‍:briefcase:زنـدگیـم عـادی و #آروم بـود:ea...

میدونی چیـــه؟هرچقدرم ادای قوی بودن دربیارمهرچقدر ادعا کنم ب...
۲

میدونی چیـــه؟هرچقدرم ادای قوی بودن دربیارمهرچقدر ادعا کنم ب...