آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان (۷۸ تصویر)

از ما زمینیان به شما آسمان سلاممولای دلشکسته، امام زمان سلام...
۲

از ما زمینیان به شما آسمان سلاممولای دلشکسته، امام زمان سلام...

آماده می کنی کفن و تربت و لحد
یا صاحب الزمان، خدا صبرتان ده...

آماده می کنی کفن و تربت و لحد یا صاحب الزمان، خدا صبرتان ده...

#حسن شدی ڪه ڪریمان فقط دوتا باشنددوتا #کریم در عالم برای ما ...
۵۱

#حسن شدی ڪه ڪریمان فقط دوتا باشنددوتا #کریم در عالم برای ما ...

#یا_امام_رضا_جانمقتلگاه تو شود حجره در بسته تو؟😭😔«بابی انت و...

#یا_امام_رضا_جانمقتلگاه تو شود حجره در بسته تو؟😭😔«بابی انت و...

#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان 🏴 بین آن کاروان و جمعیتچه کسی با ت...

#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان 🏴 بین آن کاروان و جمعیتچه کسی با ت...

مولای غريبم روضه‌ی این روزها سخت است؛این صدای غریب عمه‌ جان ...

مولای غريبم روضه‌ی این روزها سخت است؛این صدای غریب عمه‌ جان ...

#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمانهرگز نگذاشت تا ابد شب باشداو ماند ک...
۱

#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمانهرگز نگذاشت تا ابد شب باشداو ماند ک...

دیشب نگاهِ ساقی و امشب نگاهِ‌ شمر...

خیلی میانِ دیشب و‌ امش...

دیشب نگاهِ ساقی و امشب نگاهِ‌ شمر... خیلی میانِ دیشب و‌ امش...

♥️🏴هیئت تمــام شد ، همـه رفتند و تــو هنوز یک گوشه نشسته ای ...
۶

♥️🏴هیئت تمــام شد ، همـه رفتند و تــو هنوز یک گوشه نشسته ای ...

ای همه خلق زیر علمت یا عباس علمدار وفادار ابوفاضل مدد
۱۱

ای همه خلق زیر علمت یا عباس علمدار وفادار ابوفاضل مدد

یه رفیق دارم که نامش حسین است
۳

یه رفیق دارم که نامش حسین است

✺✦﷽‌‌‌‌✦✺به کف چون جان گرفتم تا کنم تقدیم جانانتگلویت را سپر...
۲

✺✦﷽‌‌‌‌✦✺به کف چون جان گرفتم تا کنم تقدیم جانانتگلویت را سپر...

‍ ‍ ‍ ┄┅══🦋🦋﷽🦋🦋#یاقاسم_بن_الحسناز ازل در جام ِ جانش داشت عشق...

‍ ‍ ‍ ┄┅══🦋🦋﷽🦋🦋#یاقاسم_بن_الحسناز ازل در جام ِ جانش داشت عشق...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ محرم آمد و یارم نیامدا...
۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ محرم آمد و یارم نیامدا...

حتما ببینید

حتما ببینید

ای آنکه قبرت بی چراغ و سایبان است ...

روضه نمیخواهی...مزارت...

ای آنکه قبرت بی چراغ و سایبان است ... روضه نمیخواهی...مزارت...

ای آنکه قبرت بی چراغ و سایبان است روضه نمی خواهی...مزارت روض...
۱

ای آنکه قبرت بی چراغ و سایبان است روضه نمی خواهی...مزارت روض...

﷽❣ #سلام_امام_زمانم ❣﷽ #مهدی_جانم♥️🌱بهرطرف نظر کنم اثر ز روی...

﷽❣ #سلام_امام_زمانم ❣﷽ #مهدی_جانم♥️🌱بهرطرف نظر کنم اثر ز روی...

در غروبِ آرزوهایِ بشر پر می کشیدزیرِ لب فزت و رب الکعبه را ن...

در غروبِ آرزوهایِ بشر پر می کشیدزیرِ لب فزت و رب الکعبه را ن...

‌:black_heart_suit:‌من از خاک پای تو سر بر ندارممگر لحظه ای ...

‌:black_heart_suit:‌من از خاک پای تو سر بر ندارممگر لحظه ای ...