آتئیست (۱۴۰ تصویر)

جنایتی که هرگز نباید فراموش کرد⭕️ ‏نفود مقلدان سازمان بهداشت...

جنایتی که هرگز نباید فراموش کرد⭕️ ‏نفود مقلدان سازمان بهداشت...

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

آفرینش بعد از مرگ مشکل تر است یا آفرینش آسمان

چرا مملکت ما جهان سوم هست...

چرا مملکت ما جهان سوم هست...

ای مردم  جز این نیست که خداست و شیطان...
۳

ای مردم جز این نیست که خداست و شیطان...

زخجالت چه کنم...

زخجالت چه کنم...

تو پارتی ها چه خبره...
۲

تو پارتی ها چه خبره...

چه چیزهایی می‌تواند در دارک وب پیدا شود...
۲

چه چیزهایی می‌تواند در دارک وب پیدا شود...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

انسان پوچ و بیخدا هرگز خودکشی نمی کند...

القران الکریم. سوره مریم. آیه 68

القران الکریم. سوره مریم. آیه 68

جادوگران بدون خواست خدا نمیتوانندبه کسی ضرربرسانند.

جادوگران بدون خواست خدا نمیتوانندبه کسی ضرربرسانند.

از قران بپرس...

از قران بپرس...

با چاقو چشم هاشو از کاسه در میاره...
۱

با چاقو چشم هاشو از کاسه در میاره...

التماس کمی تفکر...
۱

التماس کمی تفکر...

تبلیغات گمراه کننده
۲

تبلیغات گمراه کننده

ای کاش...

ای کاش...

از قران بپرس...
۳

از قران بپرس...

روز وحشت...

روز وحشت...

گناه نکن...
۲

گناه نکن...

از قران بپرس...

از قران بپرس...