آبه_شینزو (۲ تصویر)

#امام_خامنه_ای :صداقت در میان مقامات #آمریکا یی بسیار کمیاب ...

#امام_خامنه_ای :صداقت در میان مقامات #آمریکا یی بسیار کمیاب ...

#امام_خامنه_ای : تجربه تلخ مذاکره با #آمریکا را به هیچ وجه ت...

#امام_خامنه_ای : تجربه تلخ مذاکره با #آمریکا را به هیچ وجه ت...