آبنبات_هل_دار (۶ تصویر)

🤡«آبنبات هل‌دار» داستان طنزی است از زبان یک کودک بجنوردی؛ بر...
۲

🤡«آبنبات هل‌دار» داستان طنزی است از زبان یک کودک بجنوردی؛ بر...

نامة دوم با شعری از کتاب چهارم شروع می‏شد: «ای نام تو بهترین...

نامة دوم با شعری از کتاب چهارم شروع می‏شد: «ای نام تو بهترین...

🤡گاهی فکر میکنم وقتی سهراب میگوید: « پشت دریاها شهری ست. » ب...

🤡گاهی فکر میکنم وقتی سهراب میگوید: « پشت دریاها شهری ست. » ب...

🤡مادر امین شاخه گل را از دستم گرفت و مرا بوسید. اولین بار بو...

🤡مادر امین شاخه گل را از دستم گرفت و مرا بوسید. اولین بار بو...

🤡دایی با حسرت گفت: « محسن جان اگه منِ مفرستادن هند و بازیگر ...

🤡دایی با حسرت گفت: « محسن جان اگه منِ مفرستادن هند و بازیگر ...

#معرفی_کتاب #آبنبات_هل_دار #جلد_اولوقتی خدا توبۀ کسی را بشنو...
۵

#معرفی_کتاب #آبنبات_هل_دار #جلد_اولوقتی خدا توبۀ کسی را بشنو...