آبروی_خود_و_خانواده‌اش_را_حفظ (۱ تصویر)

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :الَّذی یطْلُبُ مِنْ فَضْلٍ یکُف...
۰

#حضرت_امام_رضا_ع می فرمایند :الَّذی یطْلُبُ مِنْ فَضْلٍ یکُف...