آبروداری (۴ تصویر)

🌸هرگاه عیبی در من دیدی، به خودم خبر بده نه کسی دیگری...چون ت...

🌸هرگاه عیبی در من دیدی، به خودم خبر بده نه کسی دیگری...چون ت...

:small_blue_diamond: چه #فرهنگ زیبایی است #نذری دادن.. چه #م...
۱

:small_blue_diamond: چه #فرهنگ زیبایی است #نذری دادن.. چه #م...

:heavy_exclamation_mark_symbol:    ️وقتی آن کس که دوستش داری...
۲

:heavy_exclamation_mark_symbol: ️وقتی آن کس که دوستش داری...

:black_square_button: آبروداری کنیم      :speaker_with_three...
۲

:black_square_button: آبروداری کنیم :speaker_with_three...

digikala